Spiritistický spolek Bratrství

 

Spiritistický spolek Bratrství – Archiválie

 

 

 

 

Spiritistický spolek Bratrství – Dramatický soubor

 

 

První zmínka o pokusu založení Dramatického odboru Spiritistického spolku Bratrství je z 1. 1. 1926 v časopise Spiritistická revue č.1, strana 12.

 

1926

4. 4.       Obraz matky napsala Čeňka Štěrbová, režie J. Šubert     Spiritistický dům, Radvanice

23. 5.     Obraz matky     Dělnický dům, Radvanice

 

1927

3. 4.       Obraz matky     Sál pana Klimše, Karvinná

17. 4.      Mrtví se vracejí – napsala Čeňka Štěrbová, režie Jan Šubert      Dělnický dům, Radvanice

5. 6.       Mrtví se vracejí    Sál Vojenského zátiší, Kotlářská ulice, Brno 

2. 10.     Mrtví se vracejí     Hotel pana Ungra, Karvinná

25. 12.   Jeníčkovo štěstí – napsala Čeňka Štěrbová, režie Jan Šubert, hudba E. Sebera     Dělnický dům, Radvanice

 

1928

18. 3.     Obraz Matky    Sál pana Bergera ve Frýdlantě nad Ostravicí

1. 4.       Obraz matky     Dělnický dům, Dolní Bludovice

14. 10.   Mrtví se vracejí     Sál pana Hořínka, Hrabůvka

1. 11.      Mrtví se vracejí     Sál pana Hořínka, Hrabůvka

25. 11.    Mrtví se vracejí     Sál pana Bergera ve Frýdlantě nad Ostravicí

9. 12.     Obraz matky     Dělnický dům, Třinec

 

1929

19. 5.     Na prahu věčnosti – napsal David František, režie J. Šubert     Dělnický dům v Radvanicích

30.5.     Na prahu věčnosti      Sál pana Klimše, Karvinná

2. 6.       Na prahu věčnosti     Sál pana Bergera, Frýdlant nad Ostravicí

9. 6.       Na prahu věčnosti      Sál p. Goldbergra, Bludovice

6. 7.       Na prahu věčnosti      Bratislava

 

1930

20. 4.     Amulet – napsal J. Kunčický / J. Rosner     Dělnický dům, Radvanice

25. 5.     Amulet     Sál p. Klimše, Karvinná

25. 12.   Kletba pýchy     Dělnický dům, Radvanice

 

1931

5. 7.       V záhrobí – napsal J. Kunčický / J. Rosner, režie J. Šubert       Nová dvorana, Radvanice.

Premiéra uvedena ke sjezdu čs. spiritistů. Byl vytvořen živý obraz, upomínající na 50 let trvání spiritismu v zemích československých.

6. 7.       V záhrobí     Nová dvorana, Radvanice

28. 9.     Románek z české vesničky – napsal J. Balda, režie J. Šubert, hudba K. Moor, orchestr řídil V. Čepelák     Nová dvorana, Radvanice

28. 10.   Vrba – napsal J. Kunčický / J. Rosner podle povídky J. Velenovského     Nová dvorana, Radvanice

25. 12.    Krajánek  – režie J. Šubert, hudba a zpěvy Vl. Čepelák

 

1932

6. 3.       Žena v šedivém rouše – napsal J. H. Týnecký    Nová dvorana, Radvanice

27. 3.     Miliony – napsal F. Langer  Nová dvorana, Radvanice.  Tato hra nakonec nebyla hrána z technických důvodů.

27. 3.     Rodina – napsal E. z Lešehradu     Nová dvorana, Radvanice

27. 3.     Budu opět člověkem – napsal J. Kunčický / J. Rosner, režie J. Šubert    Nová dvorana, Radvanice

15. 5.     Horská láska / opereta / – režie J. Šubert, hudba a zpěvy Vl. Čepelák     Nová dvorana, Radvanice

18.9.      Člověk a smrt – napsal H. von Hofmannstahl, režie J. Šubert     Nová dvorana, Radvanice

28. 10.   Dcera Fabriciova – napsal A. Wildbrandt     Nová dvorana, Radvanice

27. 11.    Dcera Fabriciova     Nová dvorana, Radvanice

25. 12.   Byli si souzeni – napsal Norbert Ulver, režie J. Šubert, hudba E. Stary, řídí Vl. Čepelák     Nová dvorana, Radvanice

 

1933

15. 1.      Rozmluva s nebožtíkem – napsal J. Kunčický / J. Rosner a K. Zučka     Nová dvorana, Radvanice

15. 1.      U chrámu Apollonova – napsal J. Kunčický / J. Rosner      Nová dvorana, Radvanice

19. 3.      Zatoulaný Ero – napsala E. Horská      Nová dvorana, Radvanice

16. 4.      Golgotha – napsal J. Kunčický / J. Rosner  / aktovka /     Nová dvorana, Radvanice

24. 9.      Šumavský slavíček – napsal T. Labuť, režie J. Rosner, hudba E. Stary, řídí Vl. Čepelák / opereta /     Nová dvorana, Radvanice

26. 11.     Letící pochodeň – napsal Růžena Pohorská, režie J. Šubert. Věnováno dr. K. Hujerovi      Nová dvorana, Radvanice

10. 12.     Letící pochodeň      Nová dvorana, Radvanice

 

1934

18. 2.      Černý magnet – napsala E. Horská  / veselohra /     Nová dvorana, Radvanice

1.4.         Rusalčina oběť – napsala Růžena Pohorská, režie J. Šubert, sbormistr Vl. Čepelák, dirigent E. Sebera     Nová dvorana, Radvanice

15. 4.      Černý magnet     Hotel Unger, Karvinná

20. 5.     Letící pochodeň     Olomouc

19. 5.      Rukavice – napsala Hradilová-Němečková, režie J. Šubert  / jednoaktovka /     Olomouc

2. 9.        Pod tou naší lípou – napsal A. Svoboda / veselohra /     Nová dvorana, Radvanice

7. 10.      Dobré vychování – napsal Jaroslav Neumann  / jednoaktovka /     Nová dvorana, Radvanice

14. 10.    Černý magnet     Sál Na huťařství, Kunčice pod Ondřejníkem

28. 10.   Černé stíny – napsal H. Strouhal     Nová dvorana, Radvanice

 

 

Spiritistický spolek Bratrství – Hudební a pěvecký sbor

 

 

 

 

Spiritistický spolek Bratrství – Astrologie

 

 

Spiritistický spolek Bratrství – Frenologie

 

 

Spiritistický spolek Bratrství – Seance