Knihy a časopisy

 

Knihovna Spiritistické revue 1920 – 1937

Časopis Spiritistická revue 1920 – 1937

Časopis Československá revue psychická 1937 – 1939  

Časopis Psychická revue 1939 – 1940  1946 – 1949

Jan Kuchař a Jan Rösner / Rezner – pseudonym J. Kunčický

Malé Kunčice č.p. 120

Ostrava – Radvanice č.p. 311

Edice Spiritická ústřední knihovna
Edice Spiritická knihovna
Edice Spirit
Knihovna Nových směrů
Časopis Posel záhrobní 1900 - 1938
Karel Sezemský 
Praha 2, Soukenická č.p. 1188/25
Hrabačov u Jilemnice č.p. 101 
Nová Paka č.p. 495

 

 

 

František Pavlíček  Budějovice 1879

Norbert Kamarad  Praha 1883

František Škola  Praha  1885

J. V. Janeček  Praha

Knihovna děl spiritických  Praha

Hejda a Tuček  Praha

Knihovna Nového Života Praha

…. a další

 

 

 

Spiritistické časopisy  

Ročenky

Sborníky

Revue

 

 

 

Spiritistické knihy  –  různé

 

 

 

Plakáty – Ceníky – Knižní nabídky – Reklamy  … a další

 

 

Rudolf Adámek  

… a jiné zajímavé knihy

… a jiné zajímavé časopisy

… a další

 

 

 

Zahraniční spiritistické knihy a časopisy

 

 

 

Anthroposofie