Mediumici mimo Slezsko

Anna Hackel, nebo také Anna Haskel, se narodila v srpnu 1864 ve Volfarticích (Wolfersdorfu) u České Lípy. Pocházela ze skromného venkovského prostředí. Její rodiče zemřeli, když byla ještě dívka, a ona po třech letech manželství v roce 1887 ovdověla. K tomu se ještě přidala i smrt jejích dětí v raném věku. Anna se živila výrobou másla a měla málo času na jiné činnosti. Nutkání k umělecké tvorbě však sílilo a v padesáti ucítila, jak její ruka vede vyšší moc. Výsledkem této síly byla výroba kuriózních a často symetrických květinových vzorů provedených barevnými pastelkami. Značné množství jejích dochovaných děl pochází z počátku 30. let 20. století. V této době se účastnila skupinových výstav ve Švýcarsku a Francii a začala získávat mezinárodní uznání. V jedné recenzi výstavy bylo uvedeno, že dokončila několik tisíc děl a citovali Annu, která řekla: „Nepotřebuji se soustředit na svou práci, ale mohu mluvit a zároveň se jinak zaměstnávat.“ Během těchto výstav Anna vystavovala své práce po boku známých umělců, jako jsou: Odilon Redon, Victor Hugo, William Blake a Heinrich Nusslein. Díla Anny Hackel lze nalézt v mnoha soukromých sbírkách v Čechách i ve světě.

Anna Hackel (často chybně napsaná Anna Haskel) byla dcerou malorolníků ze severních Čech. Když její rodiče zemřeli, bylo jí dvanáct let. Po třech letech musela opustit základní školu a musela vést dům. Anna se vdala ve 20 letech, ale její manžel zemřel jen o tři roky později. Její dvě děti také zemřely v mladém věku. Tyto události ji vedly k tomu, že našla „neotřesitelnou víru v Boha a důvěru v jeho úspěch“, podle životopisné poznámky jistého pana Lederera z roku 1932. Pokračovala v založení úspěšného podnikání s máslem, které jí umožnilo vydělávat dobré živobytí až do první světové války, kdy o všechno přišla.

Od prosince 1918 cítila silné nutkání kreslit. Po večerech seděla a celé hodiny horečně kreslila.