Labaj Josef

Labaj Josef

Labaj Josef / vpravo / - 50.léta
originální fotografie, soukromá sbírka Eva a Jan Oravcovi, Ostrava

31. 1. 1928 Nýdek – 1. 10. 2002 Nýdek 

 

Narodil se do spiritistické rodiny manželům Evě a Josefovi Labajovým. Otec Josef Labaj / narozen 21. 6. 1896 / a matka Eva Labajová – rozená Morcinková / narozena 4. 11. 1899 / uzavřeli sňatek 8. 10. 1916.

Ve svém domě v Nýdku č.p. 14 pořádali rodiče spiritistické seance již během první světové války.  Patřili mezi zakládající členy spiritismu v sousední Bystřici nad Olší. Tato skupina vedená Josefem Heczkem se po roce 1920 připojuje pod Spiritistický spolek Bratrství v Moravské Ostravě - Radvanicích a stává se jeho pobočkou. Manželé Labajovi se v roce 1937 pokouší přihlásit svého devítiletého syna Josefa za člena spiritistického spolku, ale jejich starý rodinný přítel a předseda spolku Jan Kuchař, jak dokládá dochovaný dopis ze dne 13. 9. 1937,  to vzhledem k věku Josefa odmítá. Členem se tedy stává až po druhé světové válce v roce 1945.

Mladý Josef Labaj je 19. 4. 1943 totálně nasazen do Třineckých železáren, kde pracuje v zámečnické dílně. Po válce absolvuje Kurs pro strojní zámečníky v závodní škole ROH v Třinci. V Třineckých železárnách pracuje jako zámečník a hutník až do roku 1988, kdy odchází do důchodu.

Kolem roku 1946 se u Josefa Labaje objevují schopnosti medijní kresby. První jeho dochované kresby jsou datované rokem 1947. V té době se ve Spiritistickém spolku v Radvanicích seznamuje s již tehdy velmi slavným kreslícím mediumikem Josefem Kotzianem. Podle dochovaných svědectví tehdejších členů spolku, učí J. Kotzian mladého J. Labaje, jak se napojovat na toho, kdo maluje!! , jímž je u J. Kotziana od roku 1919 řídící duch jménem Solferino. Některé Labajovy kresby z té doby jsou následně podepisovány přes sebe dvěma podpisy Labaj / Solf. A kresby z roku 1949 již nesou všechny znaky Kociánových / Solferinových kreseb, jak předválečných, tak i současných.

Dne 10. 6. 1951 je oficiálně Spiritistický spolek Bratrství komunistickým režimem zakázán a rozpuštěn.

1.  8. 1956 získává Josef Labaj povolení z ministerstva vnitra k uzavření manželství s polskou státní příslušnicí Alžbětou / Elžbietou/ Gazurkovou, narozenou 7. 7. 1926 v Istebné v Polsku, kde následně uzavírají sňatek 13. 10. 1956. Stěhují s k rodičům Josefa do Nýdku č.p. 14, kde žijí společně až do konce života.V roce 1959 se jim narodí jediný syn Jan Labaj, který je vychováván v duchu spiritistických tradic.

V roce 1964 umírá v Moravské Ostravě-Radvanicích Labajův učitel Josef Kotzian / Kocián.

Manželka Alžběta umírá 28. 2. 1995.

Alžběta i Josef Labajovi byli velmi silná média a spiritistické seance se u Labajů, podle dochovaných záznamů, konaly ještě v roce 1992. Po celou dobu zákazu spiritismu v komunistickém Československu 1951 - 1989 se v Nýdku č.p. 14 scházeli přátelé ze zrušeného spolku Bratrství a Josef Labaj se až do své smrti v roce 2002 věnoval spiritistické medijní kresbě. Z jeho soukromých poznámek víme, že od roku 1947 do smrti namaloval celkem asi 67 těchto spiritistických kreseb. Dohledáno bylo 57 kreseb. Z toho je 33 nedokončeno. Zbývající čekají na své objevení.