アントニエ・ブフヴァルトコヴァー

Buchwaldková Antonie

/ ??? - zemřela 18. 5. 1954 v Horní Suché /

Patřila do okruhu spiritistického spolku Bratrství v Ostravě - Radvanicích / pobočka Dolní Bludovice, kterou vedl Josef Říman /.

Medijně kreslila pastelkami na větší formáty. Své práce podepisovala Duše Milená.

Dochovalo se pravděpodobně pouze sedm kreseb, které se nachází ve sbírce Evy a Jana Oravcových.